Проекти

..

ПРОЕКТИ

    • «Зеленото злато на Дунав» по Програма за ТГС.
    • «Глобални библиотеки-България»
    • «Читалището – извор на култура и ценности» - ПРСР 2007-2013, Мярка 321 – ремнот, оборудване и обзавеждане.